ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์คืออะไร

หากจะพูดถึงประกันประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจตลอดเวลาและคนนิยมกันเป็นอย่างมากในกลุ่มเฉพาะซึ่งกลุ่มเฉพาะในที่นี้คือกลุ่มของคนที่มีรถนั่นเอง โดยประกันที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากประกันรถยนต์ ซึ่งประกันรถนั้นก็สามารถแตกแยกออกได้อีกหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าประกันรถคืออะไร และมีประเภทแบบไหนบ้าง ซึ่งประกันรถยนต์นั้นคือการที่บริษัทประกันยินยอมรับความเสี่ยงจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญากรมธรรม์กับเจ้าของรถ ว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดใดหรืออุบัติเหตุที่ทำให้รถได้รับความเสียหายนั้น บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นเอง โดยเจ้าของรถก็จะต้องทำสัญญากรมธรรม์กับบริษัทประกันและจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่ได้รับนั่นเอง ซึ่งประกันรถนั้นก็แยกออกเป็นหลายประเภท แต่เราจะพูดถึงประเภทของประกันรถแบบหลัก ๆ แค่สองประเภทคร่าว ๆ ให้รู้จักกันก่อน  ประเภทของประกันรถยนต์  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เป็นการทำประกันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรถทุกประเภทต้องทำประกันภัยประเภทนี้ทั้งสิ้น ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้นเราหลายคนมักจะรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่อาจจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่า พรบ. หรือชื่อเต็มคือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ […]

Read More →