ประกันรถยนต์คืออะไร

ประกันรถยนต์

หากจะพูดถึงประกันประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจตลอดเวลาและคนนิยมกันเป็นอย่างมากในกลุ่มเฉพาะซึ่งกลุ่มเฉพาะในที่นี้คือกลุ่มของคนที่มีรถนั่นเอง โดยประกันที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากประกันรถยนต์ ซึ่งประกันรถนั้นก็สามารถแตกแยกออกได้อีกหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าประกันรถคืออะไร และมีประเภทแบบไหนบ้าง ซึ่งประกันรถยนต์นั้นคือการที่บริษัทประกันยินยอมรับความเสี่ยงจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญากรมธรรม์กับเจ้าของรถ ว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดใดหรืออุบัติเหตุที่ทำให้รถได้รับความเสียหายนั้น บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นเอง โดยเจ้าของรถก็จะต้องทำสัญญากรมธรรม์กับบริษัทประกันและจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่ได้รับนั่นเอง ซึ่งประกันรถนั้นก็แยกออกเป็นหลายประเภท แต่เราจะพูดถึงประเภทของประกันรถแบบหลัก ๆ แค่สองประเภทคร่าว ๆ ให้รู้จักกันก่อน 

ประเภทของประกันรถยนต์ 

  • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เป็นการทำประกันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรถทุกประเภทต้องทำประกันภัยประเภทนี้ทั้งสิ้น ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้นเราหลายคนมักจะรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่อาจจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่า พรบ. หรือชื่อเต็มคือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นประภันภัยที่เราต้องทำทุกปีขาดไม่ได้เลย โดยประกันภัยประเภทนี้หากเราประสบอุบัติเหตุเราก็จะได้ค่าชดเชยเช่นกันแต่จะอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าการทำประกันภัยแบบสมัครใจ 
  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เป็นทำประกันแบบสมัครใจนั่นหมายความว่าใครต้องการที่จะทำก็สามารถทำได้และส่วนคนที่ไม่มีความสนใจหรือไม่อยากทำประกันประเภทนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ ไม่มีการบังคับเป็นการทำประกันตามความสมัครใจหรือตามจุดประสงค์ของเจ้าของรถจริง ๆ ซึ่งประกันภัยภาคสมัครใจนี้ก็มีหลายหลายประเภทอีกเช่นกัน เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งความคุ้มครองก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าต้องการทำประกันภัยภาคสมัครใจแบบไหน 

จากประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภทนั้นแน่นอนว่าแบบแรกภาคบังคับนั้นเราทุกคนที่ใช้รถต้องทำกันทุกคนอยู่แล้วส่วนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นก็อยู่ที่ความต้องการแต่ละคนว่ามีความต้องการที่จะทำหรือไม่ ซึ่งทั้งสองประเภทก็ให้ค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่มีการเกิดความเสียหายต่อรถเราทั้งสองประเภทด้วยกันทั้งคู่ ตอนนี้เลือกได้แล้วว่า ต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี แบบไหนดี